Först Google, sedan receptblocket

Sökning på nätet ofta lika bra som doktorns diagnos

HÄLSA

Behöver man verkligen gå en fem och ett halv år lång läkarutbildning för att lära sig ställa diagnos på en patient?

Det kanske känns tryggast ur patientens synvinkel, men faktum är att sökmotorn Google räcker ganska långt som diagnosverktyg i de riktigt kniviga fallen.

Detta har två läkare vid Princess Alexandra-sjukhuset i Brisbane kommit fram till genom att skriva in sökord på patienters symtom och fått korrekta träffar till 58 procent (15 fall av 26). Patienterna, som bland annat led av exotiska åkommor som Cushings syndrom och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, fanns alla beskrivna i tidskriften New England Journal of Medicine under 2005.

För varje sjukdom valde läkarna tre till fem sökbegrepp som de testade i Google, och den som sökte visste inte på förhand vilken diagnos som var den korrekta. Google prickade rätt i nästan sex fall av tio. Resultaten, som eventuellt kan lindra blivande läkares tentaångest, publiceras i medicintidskriften British Medical Journal, vilket tidningen Läkemedelsvärlden har uppmärksammat.

TT