Sömnmedel kan väcka medvetslösa

Svensk expert: ”Det är fullt möjligt”

HÄLSA

Sömnmedel ges normalt till personer som har svårt att sova.

Men de senaste åren har ett antal patienter, som under flera år befunnit sig i komaliknande, vegetativa tillstånd, fått sömnmedlet zolpidem – och återfått medvetandet.

– Det är fullt möjligt och absolut värt att undersöka vidare, säger överläkare Christer Tengvar.

Varje år drabbas ett litet antal personer av så svåra hjärnskador att de hamnar i koma. Koman kan i sin tur övergå i ett så kallat vegetativt tillstånd, då de drabbade kan andas själva, öppna ögonen och ibland åstadkomma ljud eller utföra vissa spontana rörelser – men de är fortfarande helt omedvetna om sin egen existens.

– Upp till 30 procent av de här patienterna avlider under första tiden. Av de som överlever kommer ungefär hälften ur det här tillståndet på egen hand, om de får rätt diagnos och rätt behandling, berättar Christer Tengvar, överläkare och verksamhetschef vid rehabiliteringsmedicinska kliniken, Västerås närsjukhus.

Återfår medvetandet

Den resterande gruppen patienter kan bli liggande i permanent vegetativt tillstånd i flera år. Den genomsnittliga överlevnaden är mellan åtta och tio år, men det finns exempel från USA där patienter överlevt i upp till 43 år.

Nu visar försök från bland annat Sydafrika att vissa patienter kan återfå medvetandet, åtminstone tillfälligt, med hjälp av sömnmedlet zolpidem. Zolpidem är närbesläktat med läkemedelsgruppen bensodiazepiner, där bland annat Rohypnol ingår.

– De här läkemedlen kan ge upphov till paradoxala reaktioner, med andra ord att den som intar läkemedlet reagerar helt tvärtemot som det är tänkt. I stället för att bli trött kan man bli alert och aktiv, ibland aggressiv och i vissa fall även utveckla vanföreställningar, säger Christer Tengvar.

Svårt ställa diagnos

Det är sådana paradoxala reaktioner man tror kan ha uppstått i de aktuella fallen. Fullt möjligt, anser Christer Tengvar – men han vill se fler och bättre kontrollerade studier innan någon mera utbredd behandling med zolpidem inleds. Biverkningarna kan bli allvarliga och djurförsök har även visat att hjärnans läkningsförmåga kan försämras.

Dessutom är det svårt att ställa rätt diagnos. Det är inte säkert att de patienter som reagerat på zolpidem verkligen varit vegetativa, menar kritiker. En patient som tycks vara vegetativ kan i själva verket befinna sig i inte mindre än fyra andra, snarlika, tillstånd.

– Ett exempel är akinetisk mutism, där patienterna inte heller rör sig, talar eller kommunicerar på något annat sätt. Där har det visat sig att många till en viss del återfår förmågan att interagera och kommunicera med omgivningen om de behandlas med läkemedel som traditionellt används vid Parkinsons sjukdom, säger Christer Tengvar.

Fick inte dö

Svårigheterna till trots har upptäckten av sömnmedlets effekter redan fått konsekvenser. När anhöriga till en 53-årig kvinna i vegetativt tillstånd i Storbritannien ville avbryta alla livsuppehållande åtgärder och låta kvinnan dö, fick de nej. En domstol krävde att kvinnan först skulle försöka väckas med zolpidem, uppger Daily Mail.

– Det låter vågat – men samtidigt kan jag förstå att man vill chansa, säger Christer Tengvar.

– I Sverige avgörs aldrig sådant av domstol. I princip upphör vi inte med medicinska åtgärder förrän komplikationerna blir så svåra att vi inte längre kan behandla dem. Då sker det alltid i samråd med familjen, och flera olika läkare är inblandade i beslutet.

Inte samma sak som koma

Läs också:

Annica Lundbäck

ARTIKELN HANDLAR OM