Ny medicin ska stoppa superbakterien

Antalet fall av MRSA ökar lavinartat – ny antibiotika kan rädda svåra fall

1 av 2
Så ser den ut – bakterien MRSA.
HÄLSA

De dödligaste bakterierna finns i vården.

Antalet smittade av de farliga multiresistenta bakterierna har mer än tredubblats på bara några år – och många smittas utomlands.

De värst drabbade länen är Östergötland, Skåne, Västra Götaland och Stockholm.

Nu har ett nytt preparat godkänts som kan bli patienternas sista hopp.

De kallas MRSA, meticillinresistenta staphylococcus aureus.

Gula stafylokocker som blivit resistenta mot antibiotikabehandling och i värsta fall är livsfarliga.

De kallas ibland för sjukhussjuka, men finns naturligt i omgivningen och orskar svåra infektioner i sår.

Antalet upptäckta fall stiger nu lavinartat och flera dödsfall har inträffat.

Har upptäckts hos grisar

Från att ha då och då ha upptäckts på sjukhusens långvårdsavdelningar, eller varit ett otrevligt minne från en semester, sprids smittan numera också utanför sjukhusen. För första gången har den upptäckts hos hundar i Sverige, och utomlands har även grisar och hästar drabbats. Läkare varnar därför för nya smittvägar – till exempel till barn.

Nu finns ett nytt preparat, Tygacil, som precis godkänts av EU och som testas i Sverige.

– Multiresistenta bakterier är ett stort problem i vården och nya behandlingsalternativ är därför av stort värde, säger professorn och projektledaren Lennart E Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Tygacil har effekt mot flera, men inte alla, multiresistenta problembakterier. Det läkarna ser som extra hoppfullt är att det nya preparatet biter i flera fall där Vancomycin, som tidigare var sista hoppet, inte längre fungerar.

Från 2 till 101 fall på fem år

MRSA har ökat mycket snabbt i Sverige, där situationen tidigare varit ovanligt gynnsam jämfört med många andra länder.

Sedan 2000, då MRSA blev anmälningspliktigt i Sverige, har antalet fall tredubblats.

Ett landsomfattande program för att bromsa utvecklingen har inletts, men flera allvarliga epidemier har drabbat några sjukhus i Sverige.

I Stockholm har antalet fall ökat från 96 år 2000 till 306 hittills i år.

Även Skåne har drabbats hårt, från 21 till 160 under samma tid.

I Östergötland är situationen mest uppseendeväckande. Kurvan med antalet smittade har stigit mycket brant – från åtta fall år 2000 till 101 fall förra året. Hittills i år är siffran 40.

Därtill har 130 patienter på Akademiska sjukhuset i Uppsala sedan ett år tillbaka drabbats av en multiresistent tarmbakterie.

Så skyddar du dig:

Så har smittan ökat:

Grafik: Smittskyddsinstitutet

Så många smittas i varje landsting:

Här smittas vi:

Här är länderna – förutom Sverige – där svenskar oftast fått MRSA under 2005 och 2006.

Caroline Olsson