För mycket medicin orsak till många akutfall

Biverkningar av läkemedel vanliga

HÄLSA

Biverkningar av läkemedel är en vanlig syn på akuten.

Oftast vet patienten inte själv vad som är fel.

Många som drabbas är äldre med nedsatt njurfunktion, något läkaren som skrivit ut medicinen missat.

Både för lite och för mycket av det goda gör folk sjuka.

Diagnosen ”för hög dos läkemedel” ställs i nästan hälften av de fall av feldosering av medicin som hamnar på akuten.

Andra problem är för låg dos och personer som självmedicinerar efter eget huvud.

Bakom rubriken döljer sig inte bara patienter som ätit mer än doktorn ordinerat.

Hälften av de överdoserade får symptom på grund av nedsatt njurfunktion, ofta äldre patienter.

Läkaren har alltså inte anpassat den förskrivna dosen efter vad patienten tål.

Vanligaste preparatet som överdoseras är ACE-hämmare. Näst vanligast är betablockerare och antikoaguleringspreparat.

Värst drabbade är patienter i åldersgruppen 70 och äldre, men kurvan stiger brant redan bland patienter över 50, speciellt kvinnor.

Studien har gjorts av forskare på Karolinska sjukhuset.

Läs mer:

Caroline Olsson