Sluta röka utan nikotin

7000 dör av tobak varje år – nu kommer första nikotinfria anti-rökmedlet

1 av 2
Fimpa enkelt och utan nikotin med nya anti-rökpillret.
HÄLSA

Varje år dör 7 000 svenskar i sjukdomar relaterade till tobaksrökning.

Rökning betraktas av läkare som den utan konkurrens största risken för folkhälsan.

Nu har det första anti-rökmedlet utan nikotin i godkänts i Sverige.

I reda pengar beräknas rökning kosta samhället cirka 26 miljarder kronor varje år i form av sjukskrivningar och produktionsbortfall.

Det nya läkemedlet mot rökning är receptbelagt och verkar direkt på nikotinreceptorerna i hjärnan. Där ersätter det nikotin och minskar båder röksuget och abstinensen.

Tolv sekunder till hjärnan

Dessutom minskar tillfredsställelsen om den som vill sluta fuskar och tar en cigarett, eftersom preparatet blockerar nikotin från att nå fram. Detta trots att det bara tar tolv sekunder för nikotinet att nå mottagarna i hjärnan efter ett halsbloss.

Det nya medlet Champix tas som tabletter under minst tolv veckor och har i studier visat sig mycket effektivt.

Efter ett år var fortfarande 20 procent av den kontrollgrupp som fimpat fortfarande rökfria.

Kontrollgruppen bestod av personer som rökt i genomsnitt 21 cigaretter varje dag i 25 års tid och som fick medicinen i 12 veckor.

De som fortsatte i ytterligare tolv veckor fick ännu bättre resultat.

Champix har liksom andra anti-rökmedel biverkningar. Till de vanligaste hör illamående, huvudvärk, sömnlöshet, förstoppning och gasbildning.

Preparatet godkändes av EU i september och finns i Sverige från och med nu. Men det är fortfarande oklart om det kommer att bli ett subventionerat läkemedel.

Rökare – så funkar de

Tobaksdöden ökar i världen

Läs också:

Läs mer:

Caroline Olsson

ARTIKELN HANDLAR OM