Lustgas ny miljöfara

Tonvis släpps ut från sjukhus – är 300 gånger farligare än koldioxid

HÄLSA

Utsläppen från den medicinska användningen av lustgas är inget att skratta åt.

Lustgas, eller N2O, orsakar 300 gånger större skada på miljön än koldioxid.

De svenska sjukhusen släpper ut tonvis med gas och närmare 80 procent kommer från förlossningsavdelningarna.

I Stockholm handlar det om cirka 35 000 kilo per år.

Ännnu mer hamnar i luften i Västra Götaland – cirka 40 000 kilo per år.

För att minska utsläppen pågår nu arbeten med att dels använda så lite lustgas som möjligt, men också täta de läckor som finns i systemen.

Dessutom förfinas tekniken så allt mer lustgas kan renas i en ny produkt i form av en katalysator, som gör slutprodukten ofarlig.

Läs mer:

Caroline Olsson

ARTIKELN HANDLAR OM