Hostmedicin ökar effekten av blodförtunnande medicin

Noskapin och warfarin kan ge blödningar

HÄLSA

Svenska forskare misstänker att ett vanligt preparat mot luftvägsinfektioner förstärker effekten hos blodförtunnande medicin som ges vid risk för blodpropp.

Det handlar om noskapin, som ofta tas vid förkylningar och luftvägsbesvär.

Det blodförtunnande och receptbelagda läkemedlet warfarin har vid flera tillfällen visat sig få förstärkt effekt när patienten som stått på blodförtunnande drabbats av luftvägsinfektion och tagit noskapin.

Bland annat finns exempel på oförklarliga blåmärken efter blödning under huden.

Hittills har sju fall hittats där man misstänker att warfarin och noskapin har samverkat och förstärkt warfarins antikoagulerande effekter.

Läs mer:

Caroline Olsson