Läkemedel går rakt ut i dricksvattnet

Här är de miljöfarliga medicinerna

HÄLSA

Nu trimmas läkare i att tänka även på miljöfaktorn när de skriver ut läkemedel.

Huvuddelen av alla mediciner som används kissas ut, inte sällan i oförändrat skick.

Mycket går igenom reningsverken och vissa läkemedel har till och med hittats i dricksvatten.

Kunskapen om effekterna är mycket begränsad. 2005 började därför Läkemedelsindustriföreningen, Lif, göra miljöriskbedömningar som ska omfatta alla läkemedel på den svenska marknaden senast 2010.

Hittills har man miljöklassat bland annat preparat som innehåller könshormoner, till exempel p-piller, och mediciner mot infektionssjukdomar.

Över 7 000 preparat

Det finns cirka 1 200 aktiva läkemedelssubstanser och cirka 1 300 hjälpsubstanser i de drygt 7 600 olika preparaten på den svenska marknaden. De flesta är mediciner för människor, några hundra är veterinärmedel.

Här är de miljöfarliga läkemedlen:

Läs mer:

Caroline Olsson