Hiv minskar i många länder

Svensk forskare: Hiv-epidemien har planat ut

HÄLSA

39 miljoner människor i världen beräknas vara smittade av hiv.

Men hiv/aids-epidemien kan ha nått sin topp, spår professor Hans Rosling.

– Vi ska absolut inte blåsa faran över – men på många håll i världen ser vi att smittspridningen har planat ut, säger han.

Hans Rosling är professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet. I dag, på internationella aidsdagen, talar han på årets läkarstämma under rubriken ”Början till slutet på aidsepidemien?”

– Början till slutet kanske det inte är, men jag tror att vi har nått till slutet av början. Sett över hela världen är hivsmittan inte längre stigande, utan den har lagt sig på olika nivåer i olika länder. I enstaka länder, som Sydafrika, stiger den fortfarande – i andra sjunker den, säger han.

Osäkerheten stor

Exakt hur många som är smittade är svårt att veta. 39 miljoner är den officiella siffran – men det kan röra sig om allt från 34 till 47 miljoner.

– Lite slarvigt uttryckt kan man säga att osäkerheten är plus minus ett Sverige. Det beror främst på att de som drabbas insjuknar i all tysthet – det är först efter tio år som smittan faktiskt märks, säger Hans Rosling.

Det är också det som gör den så lömsk. Viruset är som allra mest smittsamt under de första sex månaderna. Därefter sjunker virusnivåerna, för att sedan stiga igen åtta, nio år senare.

– Men vid det laget har man utvecklats aids och mår förmodligen så dåligt att man inte är så sugen på att ha sex i vilket fall som helst, säger Hans Rosling.

Högst andel hivsmittade finns i delar av södra och östra Afrika. I Sydafrika har 28 procent av den vuxna befolkningen hiv.

Sexkontakter avgör

I andra delar av Afrika ser statistiken helt annorlunda ut – i Ghana bär 3 procent av de vuxna på smittan, i Senegal bara 0,7 procent.

Vad skillnaderna beror på är ännu inte klarlagt, men enligt Hans Rosling pekar allt mer på att det rör sig om skillnader i mönstren för människors sexuella kontakter. I områden med hög andel smittade är det vanligt med flera samtidiga, parallella sexkontakter, i stället för att de sexuella kontakterna avlöser varandra.

– I vissa delar av Tanzania är andelen smittade mindre än en procent. I andra delar av landet är över 20 procent smittade. Vi kan inte säga att det är fattigdomen eller kvinnornas situation det handlar om – det här måste handla om något annat, säger han.

– Sydafrika har hundra gånger mer hiv än Egypten och Bangladesh – länder som varken är rikare eller behandlar sina kvinnor bättre. Det här är den klokaste slutsatsen vi kan dra just nu.

Faran inte över

Metoden för att broma smittspridningen är på en gång mycket enkel och oerhört svår. Senare samlagsdebut, färre sexpartners, fler kondomer.

– Det är inte det ena eller det andra, det är alltihop. Och det går. I Kageraregionen i Tanzania har andelen smittade minskat från 28 till 9 procent. I Uganda sjunker siffrorna, i Zimbabwe likaså, berättar Hans Rosling.

– Vi kan absolut inte blåsa faran över. På vissa håll är nivåerna fortfarande fruktansvärt höga – men jag tror att vi ser en mättnad.

Hivsmittade i Sverige

Annica Lundbäck