1,2 miljoner svenskar lider av migrän

Sjukdomen går att lindra men inte att bota

HÄLSA

På en smärtskala från noll till tio beskriver de flesta migränpatienter sin smärta som en nia, alltså ytterst nära gränsen för outhärdlig smärta.

Men de finns också de som har en lindrigare form av sjukdomen och som inte ens söker vård.

Foto: Privat
Professor Carl Dahlöf.

Carl Dahlöf, professor i neurologi vid Göteborgs universitet, berättar att ungefär 17 procent av befolkningen beräknas ha migrän. Men bara hälften av den gruppen har så svåra symptom att de behöver söka vård.

Skillnaden mellan migrän och vanlig spänningshuvudvärk är stor.

– Smärtan är oftast pulserande och drabbar vanligen bara den ena sidan av huvudet. Många lider dessutom av synrubbningar och en ökad känslighet för ljud och ljus. Illamående och kräkningar är också vanliga, säger Carl Dahlöf.

Fler kvinnor än män drabbas

I Sverige lider ungefär 10 procent av männen och 20 procent av kvinnorna av migrän. Pojkar insjuknar ofta redan i yngre skolåldern medan flickornas sjukdom brukar debutera först i samband puberteten.

Migrän är ärftligt, men man vet att även levnadsförhållanden, stress och hormoner spelar stor roll för när och hur sjukdomen utvecklas.

– Anfallsfrekvensen speglar ofta allmäntillståndet. Mår du bra i övrigt och inte lever under alltför stor stress behöver inte migränsjukdomen bli så funktionsnedsättande, säger Carl Dahlöf.

Inte bara mediciner kan lindra

Det finns i dag ingen bot mot migrän. Däremot finns det en rad behandlingsformer som minskar smärtan eller som gör att antalet attacker blir färre, säger professor Dahlöf.

– Det handlar inte bara om mediciner. Även beteendeterapi, psykoterapi och sjukgymnastik har i många fall hjälpt till att minska antalet sjukdomstillfällen för migränpatienter.

Smärtan under attackerna mildras med vanliga värktabletter eller med så kallade triptaner om värken är svår. De senare är receptbelagda, men det pågår diskussioner om det ska bli tillåtet att sälja mindre förpackningar av dessa migränmediciner utan recept. Redan idag är det så i Storbritannien och Tyskland.

Medicinerna utvecklas

Det finns också nya medel under utveckling som kanske kan vara ett alternativ till triptaner, så kallade CGRP-antagonister.

– CGRP är en substans i hjärnans nerver som frisätts under ett migränanfall. CGRP-antagonisterna blockerar effekterna av denna substans, säger Carl Dahlöf.

Medicinen har tidigare prövats som injektion men nu gör forskarna studier med tabletter.

– Kanske kan CGRP-antagonisterna utvecklas till att bli ett bra komplement till de läkemedel som används vid anfallsbehandling i dag.

Det här kan utlösa ett migränanfall:

Behandlingsmetoder:

Här får du veta mer:

Läs också:

Eva Zangerl ([email protected])