Läkare sågar klamydiabekämpningen

Självtester kan vända kurvan

HÄLSA

En av fem som smittats med klamydia kan inte kallas till testning.

Orsaken är att man inte har hela namnet.

Unga män dominerar i statistiken - och det har hänt att en ovillig smittad person hämtats av polis.

Könssjukdomen klamydia ökar i Sverige.

Trots att den är anmälningspliktig och faller under smittskyddslagen pekar kurvan uppåt sedan 1996.

Över 400 000 personer testas nu årligen för att stoppa smittan, till en kostnad på cirka 100 miljoner kronor.

Smittskyddsenheten i Uppsala efterlyser nu nya och mer effektiva strategier för bekämpning av sjukdomen, som kan orsaka sterilitet.

Var femte som anmäls som smittspridare går nämligen inte att identifiera och begära in för testning.

- En förutsättning för att nå riskpersoner är att klamydiafallen anmäls med identitet, säger Staffan Sylvan och Brith Christenson vid landstingets smittskyddsenhet i Uppsala.

I en ny forskningsrapport efterlyser de större öppenhet i rapporteringen.

- Testning av riskpersoner går intre at genomföra då dessa inte kan identifieras eftersom klamydiafallen anmäls under kod.

Bland de nya åtgärder som föreslås är mer satsning på självtester som görs i hemmet och postas till respektive landstings smittskyddsenhet.

Dessutom måste handläggningstiderna minska när det gäller att kalla personer till provtagning.

Den som kallas till provtagning är skyldig att inställa sig. Myndigheterna har rätt att både göra hembesök och begära polishämtning av ovilliga och bägge åtgärderna används.

Bara i Uppsala gjordes sju hembesök förra året. En person hämtades till provtagning av polis.

Läs mer:

Caroline Olsson