Nytt hopp för MRSA-smittade

Antalet bakterier minskar med åren

HÄLSA

Att smittas med resistenta stafylokocker behöver inte vara en livstidsdom.

Ny forskning visar att tester ofta är negativa efter några år.

- Men det kan komma tillbaka, speciellt om man tar antibiotika, säger en expert på sjukdomen.

Den som smittats av MRSA, tidigare felaktigt kallat sjukhussjuka, får räkna med att bakterierna finns i kroppen på livstid.

Däremot minskar antalet med åren.

- De allra flesta var negativa vid upprepad provtagning, säger Christina Åhrén, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Personer som bär på MRSA är ofta symptomfria.

Bakterierna hittas främst i näsan, svalget och på huden.

Åhren har lett en forskargrupp som slumpmässigt undersökt 36 familjer där flera familjemedlemmar smittats under åren 1993-2004.

- Trots att mer än hälften av patienterna fortfarande hade sår och andra riskfaktorer som brukar förknippas med kvarvarande MRSA var 93 procent odlingsnegativa, säger Åhrén.

Bärare för alltid

Odlingsnegativ innebär inte smittfri. Men det finns så lite kvar att det inte går att mäta.

MRSA försvinner sannolikt aldrig ur kroppen. Men upptäckten innebär att fler drabbade kan få ett mer normalt liv.

- Resultatet är uppmuntrande mot bakgrund av det ökande antalet MRSA-smittade, säger Åhrén.

- Men man kan inte säga att man är smittfri för alltid. Det kan dyka upp igen och man är bärare. Men i hemmiljö behöver man inte leva sitt liv annorlunda.

Fakta:

Läs mer:

Caroline Olsson