Över 100 dör varje år av sin medicin

”Visst finns det mediciner som kan vara farliga”

HÄLSA

Över 100 personer dör varje år av biverkningar av sina mediciner.

– Visst finns det mediciner som kan vara farliga, säger Gunilla Sjölin-Forsberg, enhetschef på Läkemedelsverket.

Foto: MIKAEL WALLERSTEDT
Gunilla Sjölin-Forsberg.

När det handlar om mediciner gäller regeln att riskerna ökar ju allvarligare sjukdomen som man behandlas för är. Men de mediciner som orsakar flest dödsfall är i många fall också de som räddar flest liv.

Till de mediciner som rapporterats ge svårast biverkningar, hör medel som tas för att förebygga blodpropp och vid reumatiska sjukdomar.

– När läkemedel för de här symptomen skrivs ut vägs det mot risken för plötslig död och livslång invaliditet om man inte tar dem. Det är viktigt att framhålla att det handlar om mediciner för väldigt svårt sjuka människor, säger Gunilla Sjölin-Forsberg.

Waran toppar

Blodproppsmedicinen Waran och reumatismpreparatet Remicade hör till de läkemedlen som toppar statistiken över rapporterade biverkningar. Waran kan i värsta fall orsaka hjärnblödningar och Remicade sänker immunförsvaret i sådan utsträckning att svårbehandlade infektioner lätt uppstår.

För att kunna förbättra och utveckla medicinerna registrerar Läkemedelsverket alla biverkningar.

– Sverige har Europas noggrannaste rapportering av biverkningar. Det är en otroligt viktig del, då vi först då vi får reda på hur medicinerna fungerar ute i verkligheten, säger Gunilla Sjölin-Forsberg.

Biverkningsstatistiken domineras av ofarliga vacciner.

– Anledningen till det är att man vid vaccinering varit extra noga med att få in rapporter under de senaste åren, säger Gunilla Sjölin-Forsberg.

Läs mer:

Jesper Björnstedt Qvarsell ([email protected])