Är du en vinnartyp?

Testa dig själv!

Svara på frågorna nedan och ta reda på om du har en vinnarskalle.

1) Tänker du ofta tillbaka på sådant som har hänt tidigare i livet?

2) Ser du svårigheter som utmaningar, snarare än en källa till oro?

3) Blir du ofta oroad över saker du inte kan påverka, som vädret?