Var fjärde man är inkontinent

Vågar inte söka hjälp – lider i det tysta

HÄLSA

Är du man och lider av inkontinens? Då är du inte ensam.

En ny studie visar att en av fyra män i åldern 40-80 har besvär med att hålla tätt.

Trots det söker väldigt få hjälp.

Foto: Mats Strand
Många drabbade Trots att många män upplever att de har sänkt livskvalitet på grund av sina problem söker de inte hjälp.

Orsaken till att så få män söker hjälp för sin inkontinens är, enligt Gabriella Engström vid Mälardalens högskola, att de skäms och tror att de är ensamma om sina problem.

– I tv-reklam riktar sig alltid inkontinensmedel till kvinnor. Problemen blir därför klassade som typiska kvinnoproblem vilket gör att männen väljer att lida i det tysta, sager Gabriella Engström, som i dag disputerar om inkontinens bland män.

Utbrett problem

Hon inledde sin studie för tio år sedan, efter att hon som sjuksköterska i primärvården förstått hur utbrett problemet var.

– Det var först när jag besökte män i deras hem som de anförtrodde mig sina problem, eller så vände deras fruar sig till mig. Och jag ställde mig frågan: Varför söker de inte hjälp? säger Gabriella Engström.

Finns hjälp att få

Sedan dess har hon skrivit en avhandling baserad på en enkätundersökning av samtliga män mellan 40-80 år i Surahammar kommun. Resultatet visar att var fjärde man lider av någon form av inkontinensbesvär, en siffra som inte syns i vårdstatistiken.

– Jag tror att det är viktigt att det kommer ut information om att det faktiskt finns hjälp att få, säger Gabriella Engström.

Att våga söka hjälp

Det som även förvånar Gabriella Engstöm är att trots att besvären tydligt sänker männens livskvalitet så väljer de flesta att inte göra något åt det.

– Inkontinens begränsar ofta hur de drabbade rör sig i samhället på grund av rädslan för läckage. Jag hoppas att kunskapen om hur många som är drabbade hjälper män att våga söka hjälp, säger hon.

Läs mer:

Titti Jersler