Så lever du 14 år längre

Hälsosamma vanor kan rädda ens liv

1 av 5
Livsviktigt val Den som slutar röka kan förlänga sitt liv avsevärt.
HÄLSA

Den som tränar, dricker måttligt med alkohol, avstår från rökning och äter mycket frukt och grönt kan leva längre än andra.

De hälsosamma vanorna kan förlänga ens livstid med så mycket som 14 år.

Det visar en ny brittisk studie.

– Vi vet att individuella val som att träna och inte röka kan ha en effekt på ens livslängd. Men det är första gången som vi har kopplat samma faktorerna, säger professor Kay-Tee Khaw som lett forskningsprojektet till BBC.

Mellan 1993 och 2006 undersöktes 20 000 personer av forskare vid Universitetet i Cambridge och det Medicinska forskningsrådet i Norfolk. Personerna som deltog i undersökningen var i åldern 45 till 79 år.

Resultaten var tydliga. De personer som inte uppfyllde livsstilskriterierna löpte fyra gånger så stor risk att dö i förtid än de som hade motionerat, druckit måttligt, ätit rikligt med frukt och grönsaker samt avstått från att röka.

– Vi kunde också konstatera att socialgrupp och BMI egentligen inte spelade någon roll, säger Kay-Tee Khaw.

Fick poäng

Personerna som undersöktes fick en poäng om de inte rökte, ytterligare en poäng om de inte konsumerade mer än sju glas vin i veckan, en poäng om om de åt frukt och grönsaker vid fem till fällen om dagen samt en poäng om de motionerade minst en halvtimme om dagen eller hade ett aktivt arbete.

Forskarna kom fram till att de som fick fyra poäng hade betydligt mindre dödlighet under den aktuella tidsperioden än de som fick lägre poäng. Resultaten visade också att en 60-åring som fick noll poäng, löpte lika stor risk att avlida som en 74-åring med fyra poäng.

– Det betyder att en stor andel av befolkningen verkligen skulle kunna förbättra sin hälsa genom mindre förändringar av ens livsstil, säger Kay-Tee Khaw.

”Rimlig förutsägelse”

Gunnar Ågren som är generaldirektör för Folkhälsoinstitutet menar att rapportens slutsatser kring hur ens livsstil påverkar ens livslängd, verkar tillförlitliga.

– 14 års längre levnadstid verkar vara en rimlig förutsägelse. Men man lever inte bara längre utan man adderar framför allt fler hälsosamma år och det är nog viktigare. Man tillför bra livskvalitet och kan vara mer aktiv och på alerten, säger han till aftonbladet.se

Hur mycket påverkar rökning ens hälsa?

– Hälften av dem som röker, dör av sin rökning. Att sluta röka är en av de mest livsförlängande åtgärder man kan hitta på överhuvudtaget.

Och vad betyder alkoholen i sammanhanget?

– Det varierar mer från person till person. Men även om det är individuellt bör man nog inte dricka mer än en flaska vin i veckan. Helst ska ens konsumtion vara utspridd över veckans dagar. Ju mindre alkohol man dricker, desto bättre är det.

Hur mycket betyder motion för hälsan?

– Det betyder väldigt mycket. Om man motionerar regelbundet och har en någorlunda hyfsad aktivitet så minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar med 50 procent.

Påverkar intaget av frukt och grönsaker hälsan mycket?

– Det är svårare att säga men helt klart är det så att om man en ändrar dieten och börjar äta mycket frukt och grönt samt undviker socker och mättade fetter så innebär det en påtaglig riskminskning.

Om man då gör allt det ovanstående - äter mer frukt och grönt, avstår från att röka, dricker måttligt och motionerar?

– Sammantaget kan man då minska risken att dö i förtid avsevärt, man halverar sin risk. Men sen kan man ju ha otur. Även en person som lever ett försiktigt liv kan träffas av blixten. Det finns aldrig några garantier utan det är fråga om riskbedömningar här.

Hur ser då riskbedömningen ut?

– De mest påtagliga sjukdomsriskerna är hjärt- och kärlsjukdomar, stroke samt lungcancer. Lever man ett hälsosamt liv och avstår från rökning, äter mycket frukt och grönt samt motionerar då upskattar jag att man kan minska risken att dö i förtid med mellan 75 och 80 procent.