Ät med familjen – slipp anorexi

HÄLSA

GÖTEBORG. Ät middag tillsammans.

Det kan minska risken för din tonårsdotter att drabbas av ätstörningar, anser amerikanska forskare.

Foto: Foto:THOMAS JOHANSSON
ÄTA IHOP ÄR BRA Familjen Helander-Ekberg äter middag tillsammans. Anna, 37, och Ingrid, 9, i svartrandig tröja. I soffan Petter, 35, Elisabet, 5, Isak 10. Johannes, 12, sitter på kortändan. Lilla Mirjam, 1, lyser upp i luciakrona.

Ätstörningar som anorexi och bulimi har sannolikt flera förklaringar. Experternas lista är lång: svag självkänsla och självständighet, en osäkerhet i kvinnorollen, viss ärftlighet, hormoner under puberteten.

Konflikter kan utlösa

Det är känt att konflikter i skolan, på jobbet eller i kärlekslivet kan utlösa självsvälten.

Forskare på ett universitet i Minnesota i USA ville undersöka om det fanns något som kunde hejda ätstörningar. De frågade 2 516 ungdomar på 31 skolor om deras matvanor 1999. De flesta var 15, en tredjedel var 12 år gamla.

De flickor som åt fem måltider eller mer med familjen drabbades inte lika ofta av allvarliga ätstörningar. För pojkarna var det ingen skillnad. Det visade uppföljningen efter fem år.

Laxermedel

Bland flickorna som åt regelbundet med sin familj drabbades 17 procent. I den andra gruppen hade 25 procent framkallat kräkningar eller använt laxermedel eller bantningspiller.

Barnläkaren Sven Bremberg är docent i socialmedicin och Folkhälsoinstitutets expert i frågor om barns och ungdomars hälsa.

– Vid anorexia nervosa, den svåraste formen av ätstörning, så vet vi inte i dag hur den ska förebyggas.

– Och samma bakomliggande faktor kanske ligger bakom både ätstörningen och måltidsmönstret.

Han efterlyser fler studier och varnar för att skuldbelägga föräldrarna.

– Men studien som presenteras nu verkar hyggligt gjord, säger han.

Äta tillsammans

Här saknas dock något viktigt: hur fungerar familjen psykologiskt?

På anorexi- och bulimienheten på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus behandlas unga patienter.

Där får familjen lära sig äta tillsammans med sitt sjuka barn.

Att äta tillsammans ökar också chansen att man upptäcker tecken på ätstörning tidigt.