Svenskarna för feta för lumpen

Tio gånger fler överviktiga på trettio år

HÄLSA

Svenska män exploderar i vikt.

Andelen extremt feta har tiodubblats på 30 år.

– Det är en tung fråga som kostar samhället miljarder, säger forskaren Finn Rasmussen.

Foto: OSKAR LÜRÉN
ett tungt problem Svenska ungdomars mat- och motionsvanor kostar samhället miljarder. I dag är mer än var tjugonde person på mönstringen fet och mer än var hundrade extremt fet.

För 30 år sedan var färre än var hundrade svensk man fet vid mönstringen. Och cirka en på tusen led av extrem fetma.

I dag är mer än var tjugonde fet och mer än var hundrade extremt fet.

– Det är en skrämmande utveckling, säger Finn Rasmussen, docent på institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska institutet.

”En klassfråga”

Han och hans forskarkolleger har analyserat data från mer än 1,5 miljoner svenska män som mönstrat mellan 1969 och 2005.

– Samhället har förändrats på 30 år. I?dag sitter de unga framför datorn, förut var de ute och cyklade, säger Finn Rasmussen.

– Fetma är också en klassfråga. Bland unga med högutbildade föräldrar är mycket färre feta.

Behöver hjälp

De möjliga lösningarna på problemet är lika många som de tänkbara orsakerna.

– Det gäller att se över skolmat, fritidsaktiviteter, reklam för snabbmat, och lära föräldrar att kontrollera barnens ätande, säger Finn Rasmussen.

Men det handlar inte bara om kunskap och upplysning.

– Nej, i dag vet de flesta att man ska äta bra och motionera. Men folk klarar inte av att leva som de lär. Många måste få hjälp med sitt beteende, säger han.

Flera miljarder

Fetmaexplosionen är dessutom dyr.

– Dels skapar fetman direkta kostnader, för sjukvård. Många feta får diabetes eller hjärtproblem. Och dels skapar fetman indirekta kostnader, för produktionsbortfall. Folk får sjukskrivas eller så dör de i förtid. Det rör sig om flera miljarder kronor varje år, säger Finn Rasmussen.

Han tycker samtidigt att det är viktigt att inte skuldbelägga de feta.

– De får inte ses som utgiftsposter. De är utsatta, ingen väljer att bli fet.

FAKTA

Fler tjocka i landsorten än i stan

Forskarna mätte BMI på mönstrande män 1969-2005 och jämförde med andra data.

BMI över 30 räknas som fetma. BMI över 35 som extrem fetma.

Män med lågutbildade föräldrar var oftare feta och extremt feta än män med högutbildade föräldrar.

Män från landsorten led oftare av fetma och extrem fetma än män från storstaden.

Motsvarande siffror som gäller kvinnor finns inte.

Unga människor som lider av fetma har ofta viktproblem livet ut.

Källa: Institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska institutet och överviktsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset.

ARTIKELN HANDLAR OM