Två flickor dog efter cancervaccin

Samband inte fastställt – Läkemedelsverket tonar ner risken

HÄLSA

Två unga flickor i Tyskland och Österrike har avlidit efter att de fått cancervaccinet Gardasil, som skyddar mot livmoderhalscancer.

Även USA:s läkemedelsmyndighet har nåtts av rapporter om plötsliga dödsfall efter injektion av vaccinet – men Läkemedelsverket tonar ner riskerna.

Läkemedelsmyndigheterna bedömer att det inte finns något samband mellan dödsfallen och vaccineringen. Vad de unga flickorna dog av har inte kunnat fastställas.

– Vi har tittat noga på alla 19 fallen. I de flesta fallen dog flickorna av något annat, till exempel blodpropp. Patienterna hade andra riskfaktorer som inte bedöms ha med vaccinationerna att göra, säger Qun-Ying Yue som är expert på läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket.

Hon säger att det inte går att se något mönster i rapporterna om dödsfallen.

Inte oroväckande

– Med tanke på exponeringen, det säljs 20 miljoner doser globalt och 4,5 miljoner doser i Europa där vi haft två dödsfall, så bedöms det inte som oroväckande.

Budskapet är att nyttan med Gardasil överväger eventuella risker och att det inte finns någon anledning att ändra produktinformationen för vaccinet.

Läkemedelsverket fortsätter att tillsammans med övriga EU-länder följa rapporteringen om biverkningarna av Gardasil.

– Om det finns viktig information så återkommer vi, säger Qun-Ying Yue.

Beslut inom kort

Gardasil är ett av två hittills godkända vaccin mot humant papillomvirus som kan orsaka livmoderhalscancer, och marknadsföringen av de båda vaccinerna är just nu intensiv. I nästa månad väntas Socialstyrelsen besluta om de båda vaccinerna ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Förra året beslutade Läkemedelsförmånsnämnden att vaccinet ska subventioneras för flickor i åldern 13–17 år.

Christina Lucas/TT

ARTIKELN HANDLAR OM