Han mår bäst – hon sämst

FAKTA

Friskaste och sjukaste yrkesgrupperna

Siffrorna anger antalet sjukdagar per anställd och år i respektive yrkesgrupp.

FRISKAST:

1. Politiker och högre ämbetsmän (2,44)

2. Militärer (2,64)

3. Vd:ar, verkschefer (3,56)

4. Civilingenjörer (3,86)

5. Arkitekter (3,86)

SJUKAST:

1. Garvare och skomakare (20,27)

2. Servicearbetare (19,86)

3. Städare (19,81)

4. Fabriksarbetare (19,06)

5. Vård- och omsorgspersonal (18,29)

Källa: Du&Jobbet, som beställt siffrorna från SCB

HÄLSA

Jobbar du i mansdominerat högskoleyrke är chansen stor att du är rätt frisk. Bäst av alla mår politikerna. Undersköterskor är bland de sjukaste.

Det visar en granskning av sjuktalen i Sverige som tidningen Du&Jobbet gjort.

"Jag har några få sjukdagar"

Miljöpartiets språkrör är lika frisk som sina kollegor.

– Jag har några få sjukdagar per år, det har jag. Jag skulle tro att det ser ut som på listan, säger Peter Eriksson.

Att just politiker har lägst sjuktal per år kom inte som någon överraskning för Peter Eriksson.

– Nej, inte alls. Vi som har privilegierade jobb som är roliga, det är klart att det är lätt att tycka att det är roligt att gå till jobbet också.

Skröpligare nu

Peter Eriksson, 49, satt i riksdagen redan på 90-talet, en mandatperiod på fyra år.

– Då hade jag nog inga sjukdagar. Men man blir ju lite äldre och skröpligare.

Överraskar inte

Botten av listan – med jobb som skomakare, garvare, skinnberedare och lite högre upp vårdpersonal – överraskar lika lite.

– Det är tuffa jobb, ofta ganska tunga. Jobbar man dessutom i äldreomsorgen är det viktigt att man inte går till jobbet och smittar ner de gamla.

– Det finns nog en del andra på andra arbetsplatser som gör det.

"Många är långtidssjukskrivna"

Undersköterskan Mona Fridlund ser en förklaring till de höga sjuktalen:

– Vi har väldigt mycket långtidssjukskrivningar.

Mona Fridlund – undersköterska.

En annan delförklaring är smittorisken. Vårdpersonal på sjukhus, vårdcentraler eller såna som gör hembesök riskerar att smitta patienter om de går till jobbet småkrassliga eller sjuka.

”Hög medelålder”

– Ja, så är det. Sedan är det också så att det är en hög medelålder inom landstinget, säger Mona Fridlund, 56, som också är facklig företrädare för Kommunal inom Stockholms län.

– Det har blivit tajtare och tajtare. Arbetsmiljön är tuffare i dag. Färre personal på antal patienter.

– Och personalen är äldre. Då orkar man inte lika mycket. Det är ganska högt tempo.

Hinner inte

Görs det något i förebyggande syfte för att komma till rätta med problemet?

– Nej, vi har inte tid. Kommunal har påpekat detta på lokala nivåer. Att man borde arbeta mer förebyggande.

– Men tyvärr gör man inte det.