Antibiotika kan förebygga cancer

Sju av tio cancerfall i magsäcken kan förhindras

HÄLSA

Sju av tio cancerfall i magsäcken skulle gå att förhindra om läkarna bara lärde sig hitta och behandla de drabbade före 50 års ålder.

Det framgår av en doktorsavhandling vid Karolinska institutet.

När mag- tarmspecialisten Tom Storskrubb lät undersöka tusen slumpmässigt utvalda friska personer i Kalix och Haparanda med en mikroskopisk magkikare, så kallat gastroskop, såg han att en tredjedel hade en pågående infektion av magsårsbakterien Helicobacter pylori.

Ytterligare 10 procent av de undersökta visade tecken på att de tidigare haft en infektion.

Hos femton procent av dem som var eller hade varit infekterade med bakterien fann han förstadier till magsäckscancer.

Vanligaste orsaken

Cellförändringar orsakade av Helicobacter pylori är den enskilt vanligaste orsaken till magsäckscancer.

Tom Storskrubb menar därför att personer under 50 år bör undersökas oftare. Gastroskopi är dock inte nödvändigt. Ett enkelt laboratorieprov ska gå lika bra anser han.

– När det gäller unga patienter med magkatarr bör man vara sparsam med gastroskopi. Hos de under femtio år finns inget att hitta i magen, så de skopitiderna kan vi använda till annat, säger han och vill att läkarkollegorna istället lär sig tolka blodprovssvaren korrekt.

Visar provsvaren på en Helicobacter pylori-infektion bör personen få antibiotika för att förhindra cancer senare i livet.