Plåster hjälper mot turistdiarré

HÄLSA

Ett vaccin i plåsterform har nyligen testats mot turistdiarré med gott resultat.

Det skriver den medicinska tidskriften Lancet i sitt senaste nummer.

Nu finns det hjälp mot diarrén.

I försöket ingick 170 personer som skulle resa till Mexico och Guatemala. Inför resan fick alla två plåster med två-tre veckors mellanrum. Vissa fick vanliga plåster, andra fick vaccinplåster som impregnerats med gift från E kolibakterier. Under resan fick de sedan föra dagbok där de skrev ned om de blev dåliga i magen. Vid diarré fick de ta avföringsprover.

Vid hemkomst visade det sig att de som fått vaccinplåster inte varit lösa i magen lika ofta som de ovaccinerade. Och de som fått diarré hade blivit av med den snabbare. Hela 84 procent av de vaccinerade slapp svår diarré och endast en av fyra drabbades av mellansvår diarré.

Caroline Hougner