"Kognitiv terapi är lösningen"

Forskningen visar att kvinnor sover dåligt i högre grad än män.
Men det finns hjälp.

HÄLSA

– Kvinnor har 50 procent högre nivå av sömnstörningar än män, säger professor Torbjörn Åkerstedt, sömnforskare och chef för Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och Karolinska institutet.

Fördubbling på 15 år

Kvinnors problem med sömnen har ökat de senaste åren. Antalet sömnstörda kvinnor mellan 25 och 40 år är i dag över dubbelt så många jämfört med för 15 år sedan.

Torbjörn Åkerstedt menar att en förklaring kan vara att de nattvakat med små barn och yrkesarbetat mer. Man blir negativt betingad.

Men det finns hjälp. Lösningen heter kognitiv beteendeterapi.

– Det har en kliniskt bevisad effekt på sömnproblem. Med olika övningar får patienten koppla ihop sov-situationen med något positivt i stället för tvärtom.

Lisa Wernstedt, Ulrika Lidbo