Marmeladen gör dig tjock

Forskare: Fruktos orsakar bukfetma

HÄLSA

Inte bara öl ger kulmage.

Nu har forskarna upptäckt att fruktos, fruktsocker, kan orsaka bukfetma.

Men var lugn – du blir inte en melon bara för att du äter en.

Frukt är okej Fruktos finns även i frukt, men man blir inte tjock av frukt. ”Så mycket orkar man inte äta”, säger bantningsprofessorn Stephan Rössner.

Frukt innehåller fruktos. Men det är bäst att säga det en gång för alla: du blir inte tjock av frukt.

– Så mycket orkar man inte äta, säger bantningsprofessorn Stephan Rössner.

I frukt finns inte heller så mycket fruktos. Det finns det däremot i juice, marmelader och läsk. Och det är där varningen ska utfärdas.

Fetman ökade

För några år sedan upptäckte amerikanska forskare sambandet mellan fruktos och den ökande fetman hos barn och ungdomar.

Då insåg man att fetma-

epidemin startade ungefär samtidigt som man började framställa läskedrycker på nytt sätt, med större mängd fruktos än som tidigare,

lika stor mängd fruktos och glukos, druvsocker.

I försök visade det sig att möss som fick i sig mycket fruktos samlade på sig mer kroppsfett trots att de åt färre kalorier.

Nu har nya försök visat att stora mängder fruktos tycks ha samma effekt på människor. Orsaken tros vara att fruktos bryts ned annorlunda i kroppen.

Gick upp i vikt

Forskarna vid University of California lät 33 överviktiga vuxna leva på vanlig diet tio veckor. De följande tio veckorna fick hälften av dem en fjärdedel av sina kalorier från fruktos. Den andra hälften från glukos.

Båda grupperna gick upp i genomsnitt upp 1,3 kg – men i fruktosgruppen hamnade fettet runt magen,

i den andra fördelade det sig på kroppen.

Läs mer