Meditera och bli piggare

HÄLSA

Mindfulness, medveten närvaro, kanske kan vara något för dig som är stressad. En grupp försökspersoner mediterade 20 minuter per dag

i fem dagar. Resultat blev att de sänkte halten av stresshormonet kortisol rejält jämfört med en grupp som fick vanlig

avslappningsträning, skriver magasinet Må bra. Försöksgruppen minskade även symtomen på trötthet, irritation, ångest och depression. Jonas Andersson