Självförtroende – vägen till arbete

Viktigast för att komma tillbaka efter sjukskrivning

HÄLSA

Tron på den egna förmågan har visat sig vara den faktor som betyder mest för vilka som kommer tillbaka i arbete efter sjukskrivning.

Det upptäckte Elin Ekbladh, som disputerat i vårdvetenskap vid Linköpings universitet, när hon under två år följde olika grupper av långtidssjukskrivna.

– I stället för ekonomisk piska kan man behöva hjälp och bekräftelse i att identifiera egna lösningar, säger Elin Ekbladh.

Aftonbladet