Underlivsbesvär kan bero på stress

Nu används stresshantering för behandling av svamp och vestibulit

HÄLSA

Tre fjärdedelar av alla kvinnor i fertil ålder drabbas någon gång av svampinfektion.

Hittills har forskarna inte funnit orsaken till besvären – men nu har de hittat en koppling mellan underlivsbesvär och stress.

Foto: Colourbox
Svampinfektioner är idag den vanligaste orsaken till klåda, sveda och samlagssmärta hos kvinnor.

Svampinfektioner är idag den vanligaste orsaken till klåda, sveda och samlagssmärta hos kvinnor. Tre av fyra kvinnor i fertil ålder drabbas någon gång av underlivssvamp, och mellan 5 och 10 procent av dessa får sedan återkommande besvär, något som tidigare var rätt ovanligt. Försäljningen av läkemedel mot underlivssvamp har också ökat – med 16 procent under de senaste sju åren, enligt statistik från Apoteket.

Tidigare har man inte kunnat säga säkert varför svampinfektioner egentligen uppkommer men nu har forskarna funnit en koppling till stress.

– Bland de kvinnor som remitteras till Vulvamottagningen på Danderyds sjukhus lider många av stressymptom. I vårt vulvateam är stresshantering därför en viktig del av vår behandling av vestibulit, säger Sophia Ehrström.

Långvarig stress påverkar

Kvinnor med kroniska svampbesvär har ofta lidit av stress under lång tid, och bland ett antal av dessa kvinnor har forskarna mätt halterna av stressämnet kortisol.

– Långvarig stress kan påverka immunförsvaret negativt, och ett nedsatt lokalt immunförsvar i slidan kan vara en bidragande orsak till att kvinnor får svamp, säger Sophia Ehrström, specialistläkare i gynekologi vid kvinnokliniken på Danderyds sjukhus.

Men man forskar även på andra orsaker. Till exempel så tror man att antibiotika kan orsaka svampinfektioner. Man har upptäckt att svamp är vanligare hos diabetiker och gravida. Det finns däremot inte ännu några vetenskapliga belägg för att svamp skulle bero på yttre faktorer som kost, rakning, stringtrosor eller att man har många sexpartners.

Riskabelt att behandla själv

Många kvinnor med återkommande besvär försöker behandla sig själva med svampmedel i slidan. Men upprepat bruk av dessa medel kan leda till besvär i vulva, något som kan tolkas som en ny svampinfektion. Risken är också stor att man behandlar sig i onödan och med fel preparat. Klåda och irritation är inte alltid en svampinfektion.

– Det är viktigt att kvinnor uppsöker gynekolog för att ställa rätt diagnos, säger Ingela Danielsson, överläkare på kvinnokliniken i Sundsvall.

– Om man har symptom som liknar symptomen för svamp så kan man prova att behandla sig en gång med receptfria läkemedel mot underlivssvamp. Men om man får återkommande besvär ska man alltid söka vård, berättar Ingela.

Kan orsaka vestibulit

Upprepade svampinfektioner kan leda till vestibulit, en sjukdom som ger samlagssmärtor och en brännande känsla i underlivet. En studie som gjordes på Sundsvalls sjukhus 2003 visar att mellan tre och fem procent av alla svenska kvinnor i åldern 20–29 år lider av vulva vestibulit. Ungefär 13 procent av alla kvinnor har någon form av samlagssmärta. Forskarna vet inte varför vestibulit uppkommer, men tre fjärdedelar av de kvinnor som söker hjälp för vestibulit har haft upprepade svampinfektioner innan smärtan började.

Carola Lindström