Dålig syn kan göra dig tjock

Linskemikalie ökar risk för fetma och diabetes

HÄLSA

Dina kontaktlinser kan göra dig fet och dum.

Kemikalien BPA kan leda till fetma, diabetes och sämre inlärningsförmåga.

Tester på apor har visat skrämmande resultat redan vid små doser.

Foto: Foto: gettys
Den som använder kontaktlinser riskerar att få kemikalien BPA i blodet. Enligt forskare är det troligt att redan låga halter kan orsaka skador i hjärnan, diabetes och fetma.

Svenska Dagbladet skriver i dag om kemikalien BPA, eller bisfenol A som den också kallas. Man hittar den bland annat i nappflaskor, möbler, kontaktlinser och tandproteser.

Försök på apor

Forskare vid universiteten i Yale och Ontario har undersökt vad som händer med hjärnan hos afrikanska grönapor när de utsätts för kemikalien.

Vid halter som är tillåtna i USA och strax över godkändnivån i EU stannade nästan synapsbildningen i pannloben helt och hållet.

Mätningar har också visat att 95 procent av alla amerikaner har BPA, som är en petroleumprodukt, i blodet. Hämmad synapsbildning kopplas till sämre inlärningsförmåga, försämrat minne och depressioner.

Fetma och diabetes

Experter vid Karolinska institutet har sett kopplingar till fetma, hjärtsjukdomar och diabetes typ 2 då man utsätts för BPA.

– Eftersom människor normalt får i sig mindre än den tillåtna dos som vi testat är det för tidigt att slå fast att människor skadas. Vad vi säkert vet är att säkerhetsmarginalen krympt avsevärt och att det nu är angeläget med målriktad forskning för att sätta ett säkert gränsvärde, säger Neil MacLusky, forskare vid universitetet Guelph i Ontario till Svenska Dagbladet.