Vilken lunchtyp är du?

Dina matvanor avslöjar din relation till träning

HÄLSA

Kastar du i dig lunchen? Då är du förmodligen en ung man.

Är du trogen din matlåda? Med största sannolikhet kvinna.

Och ingen av er tränar speciellt ofta.

Det visar en undersökning som Lunchfrämjandet står bakom.

Vilken lunchtyp du är hänger ihop med din hälsa. Det visar en undersökning som Synovate gjort på uppdrag av Lunchfrämjandet. 500 personer deltog i studien.

– Generellt kan man säga att män är mer i riskzonen, säger Jan Borg, som projektleder Lunchfrämjandet.

– De tenderar att äta onyttigare och träna mindre.

Kvinnor är bättre på att göra sunda val, men de tar dock kortare lunchpaus än män, vilken kan medföra negativ stress.

Fyra olika typer

Lunchfrämjandet har fått fram fyra olika lunchtyper: Hobbykocken, Hälsoätaren, Storätaren och Tidsjägaren.

– De olika typerna har alla olika kännetäcken och beteenden vad gäller lunchvanor och träning. Dessutom finns det en tydlig könsuppdelning dem emellan. Två typer uppvisar fler riskbeteenden än de övriga – och de två grupperna utgörs till stor majoritet av män.

– Vi ser en tydlig korrelation mellan sunda matvanor och träning. Personer som äter nyttigare tränar mer. Och största delen av dem är kvinnor, säger Jan Borg, som projektleder Lunchfrämjandet.

FAKTA

Vilken lunchtyp är du?

Hobbykocken är ofta en kvinna och över 40 år. Hon har ofta barn och partner. Mat är viktigt för Hobbykocken, som ofta äter en ordentlig frukost och middag. Hobbykockens ambition är att röra på sig, men på grund av barnen hinner hon sällan med hård träning mer än en gång i veckan. Tre fyra gånger i veckan tar Hobbykocken med sig en matlåda hemifrån. Hon äter sällan på personalrestauranger och undviker snabbmat. För att få ny inspiration behöver hon känna att det är roligt.

Hälsoätaren är ofta en kvinna runt 30 år som jobbar inom offentlig sektor. Hon har ofta eftergymnasial utbildning. Frukosten är central för Hälsoätaren, som nästan alltid äter frukost hemma. Hon äter gärna ordentlig mat. Äter hon nyttigt till lunch äter hon gärna nyttigt till middag. Hälsoätaren motionerar varannan dag. Hon tar med sig mat hemifrån, hon går emellanåt på personalrestauranger och är positiv till nyckelhålsmärkta menyer. Hon vill gärna slippa planera och vill ha nära till bekväma och nyttiga luncher.

Storätaren är ofta en man i 40-års ålder med barn och partner. Han har ofta högskoleutbildning och tjänar bra. Han äter frukost och middag och tar gärna en rejäl måltid till lunch. När han har ätit mycket till lunch blir han ofta inspirerad till att äta en rejäl middag. Han tar gärna en lång lunch och lägger stor vikt vid pausen. Storätaren tar sällan med sig mat utan äter gärna på restaurang. Storätaren skulle må bra av smalare mat och tränar för lite. Över hälften motionerar hårt mindre än en gång i veckan.

Tidsjägaren är ofta en man kring 30 år. Han är ofta egen företagare och saknar högskoleutbildning. Mat är inte i fokus för Tidsjägaren. Han äter sällan frukost och en av fem resonerar på samma sätt när det gäller lunch och middag. Karaktäristiskt för Tidsjägaren är kort lunchrast, han besöker ofta ett snabbmatställe, nästan hälften gör det flera gånger i veckan. Tidsjägaren motionerar sällan. Tidsjägaren skulle må bra av mer tid att sitta ner och av mer tid att motionera.