Nu ska ljusterapins framtid avgöras

HÄLSA

När mörkret omsluter oss försöker många svenskar bota vinterdepressionen med ljusterapi. Men fungerar det verkligen? Nu ska en forskargrupp vid Karolinska universitetssjukhuset för första gången vetenskapligt undersöka om det starka ljuset gör oss friska, skriver Sydsvenskan.

I många år har metoden använts vid svenska sjukhus för att behandla patienter som drabbas av vinterdepression. Metoden har dock ifrågasatts av bland annat Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) som menar att det saknas belägg för att ljusterapin fungerar. Enligt SBU slutade flera psykiatrimottagningar med ljusterapi efter deras rapport.

Nu ska 120 personer delta i en studie som ska presenteras 2010.

TT