”Hjälp jag kissar på mig”

Inkontinens - det sista hälsotabut

HÄLSA

I Sverige lever 800 000 människor med urinläckage, men det finns ett stort mörkertal. En nyligen gjord undersökning visar att inkontinens är tabu att prata om idag.

Foto: Fredrik Hjerling
Inkontinens är tabu att tala om.

Många med inkontinensproblem lider idag i tystnad. En undersökning* som hygienföretaget SCA har genomfört visar att inkontinens är ett tabubelagt problem och är som mest känsligt för kvinnor. 71 procent av kvinnorna och 64 procent av männen i undersökningen ser inkontinens som något de absolut inte pratar högt om.

Då andelen seniorer ökar i samhället kommer också inkontinensproblemet att växa. Urinläckage drabbar emellertid inte bara äldre och så många som 25 procent av kvinnorna mellan 40-69 år lider idag av inkontinens, enligt undersökningen.

Aino Fianu-Jonasson, docent och inkontinensexpert på Karolinska universitetssjukhuset, säger att cirka 800 000 människor är drabbade av inkontinens i Sverige. Men siffran är osäker och antalet kan lika väl gå uppåt mot en miljon.

- Det finns ett stort mörkertal eftersom det är så skamligt att prata om det, berättar hon.

Då det finns många olika typer av inkontinens är det svårt att förebygga problemet.

- Ansträngningsinkontinens som kan uppstå efter en förlossning kan förebyggas med träning av bäckenbottenmuskulaturen. Det ska man börja träna tidigt i livet, förklarar Aino Fianu-Jonasson.

Inkontinens kan också ha mekaniska orsaker och bero på en tumör eller urinvägsinfektion. En överaktiv blåsa är en annan orsak som kan vara svår att förebygga. Aino Fianu-Jonasson säger att det i sådant fall är viktigt att försöka hålla sig, att inte låta blåsan styra individen, utan tvärtom.

Vid inkontinensproblem bör man vända sig till vårdcentral eller läkare. Behandlingen beror på vilken typ av inkontinens som man är drabbad av.

- Det viktigaste är att söka hjälp direkt för att komma åt problemet, man ska inte vara rädd för att prata högt om det, säger Aino Fianu-Jonasson.

* Undersökningen innefattar nio länder: Sverige, Storbritannien, Frankrike, Ryssland, Tyskland, Kina, Australien, USA och Mexiko. Totalt har det samlats in svar från 4842 tillfrågade.