Vibrationer ger hjärtinfarkt

HÄLSA

Vibrerande arbetsredskap ökar risken för hjärtinfarkt med 30 procent, visar en ny stor studie.

Bodil Björ, doktorand vid Umeå universitet, bygger studien på cirka 14 000 gruvarbetare i Kiruna och Malmberget.

Hon finner att de som arbetade med vibrerande maskiner löper 30 procent större risk för hjärtinfarkt. Hennes hypotes är att vibrationer påverkar autonoma nervsystemet som styr hjärtrytmen, skriver tidningen Dagens Arbete på internet.

Studien är en del av Björs avhandling som läggs fram på fredag. Hon påvisar också maskinerna roll genom att konstatera att risken för hjärtinfarkt hos gruvarbetarna sjunker till ungefär genomsnittet efter pensionering.

Enligt Björ har tidigare studier visat kopplingar mellan vibrationer och högt blodtryck, men hon hävdar att den starka kopplingen till hjärtinfarkt är helt ny. Björ hoppas att resultaten kan bredda förståelsen för orsakerna till infarkter, och att de kan användas i exempelvis arbetsmiljöarbetet.

Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor och män i Sverige.

TT