Antirökpiller kopplas till tio självmord

Varning utfärdas för Pfizers preparat Champix

HÄLSA

Tio människor i Storbritannien har begått självmord, alla efter att ha tagit Pfizers kontroversiella rökavvänjningspreparat Champix, som också säljs i Sverige.

Foto: F. SPEICH
Antirökmedicin kan orska självmordstankar och depression

Totalt har 24 personer i Storbritannien dött efter användning av Pfizers antirökmedicin Champix. Tio av dessa begick självmord. Ytterligare 213 personer hävdar att de har upplevt självmordstankar i samband med Champix och 204 människor säger att de lider av depression.

Det finns inga konkreta bevis på att Champix är orsaken till något av dödsfallen, men experter är oroliga att läkemedlet ger upphov till depression och svåra humörsvängningar. Det har också hävdats att abstinensbesvär i samband med rökavvänjningen är den faktiska orsaken till depressionsstatistiken.

Pfizer varnar

– Det är ingen tvekan om att Champix är orsaken till jag försökte ta mitt liv, säger Karen McGhee, 38, från Skottland till Daily Mail.

Under våren 2008 förbjöd det amerikanska luftfartsverket piloter att använda rökavvänjningsmedlet efter en rapport om allvarliga biverkningar. Förutom depression och självmordstankar länkas läkemedlet också till hjärtproblem, diabetes och medvetslöshet.

Även i USA misstänks läkemedlet ligga bakom ett stort antal självmord och hundratals fall av depression.

Pfizer utkom själva med varningar i både februari och i juli. De råder patienter som upplever biverkningar att sluta ta läkemedlet.