50 miljoner ska ge unga bättre hälsa

HÄLSA

Nu sätts barnens och ungdomarnas hälsa i fokus i folkhälsoarbetet.

Sex kommuner får totalt 50 miljoner kronor under tre år för att främja barn och ungas psykiska och fysiska hälsa.

Efter flera rapporter som slog larm om att svenska barn och tonåringar mår allt sämre fattade regeringen beslut om att fördela 50 miljoner kronor till olika projekt, där forskare och kommuner tillsammans genomför satsningar för att förbättra de ungas hälsa.

Folkhälsoinstitutet har nu på regeringens uppdrag vaskat fram de sex försökskommunerna Helsingborg, Katrineholm, Karlstad, Skara, Uppsala och Östersund.

Goda exempel

Tanken är att utveckla och förbättra metoderna inom folkhälsoarbetet riktat mot barn och unga och samtidigt att främja olika samverkansformer på området, berättar Nina Fållbäck Svensson på Folkhälsoinstitutet.

– Vi är nöjda med att vi har en bra spridning bland försökskommunerna både vad gäller storlek och geografi, men också på de projektidéer som kommunerna presenterat, säger hon.

Folkhälsoinstitutet kommer fortlöpande att lämna rapporter till Socialdepartementet om hur arbetet framskrider i de sex försökskommunerna och vilka resultat som nåtts. Goda exempel kommer sedan att spridas till alla andra kommuner i landet.

TT