Gotländska män värre än norrländska

Snusar mest i världen!

HÄLSA

Gotländska män snusar mest i världen. Nästan en tredjedel, 32 procent, lägger in åtminstone en prilla dagligen – vilket är en högre andel än i Norrbotten där siffran är 28 procent, enligt Gotlands Allehanda som tagit del av Folkhälsoinstitutets senaste statistik.

I måndags inleddes en kampanj för att förmå butikerna på ön att sluta visa tobaken öppet. Genom att gömma snus och cigaretter hoppas arrangörerna av Tobaksfria veckan att successivt förändra befolkningens attityder till snus och annan tobak.

TT