Hemska minnen hos intensivvårdade

HÄLSA

Minnen av mardrömmar och hallucinationer plågar var fjärde patient som vårdats på intensiven efter en olycka.

De tror sig minnas att till och med sjukhuspersonalen försökt skada dem.

Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Studiens fokus har legat på sambandet mellan patienters minne relaterat till en svår olycka.

Totalt 239 patienter som varit inlagda under ett års tid på fem sjukhus i Västra Götaland har undersökts. Patienterna har intervjuats om sina minnen vid två tillfällen – ett och fem år efter olyckshändelsen.

För en av fyra har minnena inneburit problem. De har känt sig rädda och panikfyllda under vistelsen på intensivvårdsavdelningen. Dessa patienter lider dessutom i större utsträckning av ångest och depression efter fem år.

”Vid intervjuerna framkom att patienterna mindes olyckan och den efterföljande vården som att de var i en overklig värld med en skadad kropp som upplevdes som främmande”, säger Mona Ringdal, som skrivit avhandlingen, i ett pressmeddelande.

Rehabilitering och återkomst till arbetet har varit kämpigare än patienterna trott. Tre av fyra har återgått till sitt yrke efter fem år. Patienterna tycker inte att samhället gjort nog för dem.

I avhandlingen framhålls hur viktigt det är med personalens empati och lyhördhet för patienternas behov samt att den uppmuntrar anhörigas engagemang.

TT