Äldre blir sjuka – för att de får fel medicin

HÄLSA

Allt fler läggs in på sjukhus på grund av läkemedelsbiverkningar.

Särskilt äldre blir ofta sjuka för att de får fel medicin, enligt överläkare Ulf Bergman.

– I äldrevården kan det vara så mycket som varannan patient, säger han.

Att patienter blir sjuka för att de fått fel läkemedel är ett växande problem, enligt Ulf Bergman, överläkare på avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset. Och biverkningarna kan ofta vara mycket allvarliga.

– Det här är oerhört vanligt. 10-15 procent som läggs in på sjukhus gör det på grund av läkemedelsbiverkningar, säger han på läkarstämman i Göteborg.

Jämförelser med liknande studier på 70-talet visar att dubbelt så många drabbas idag, enligt Ulf Bergman.

– Dessutom har vi en större läkemedelsterapi numera.

Vanligt inom äldrevården

Särskilt vanligt är det här problemet i äldrevården, så mycket som varannan patient var drabbad på en klinik Ulf Bergman undersökte. Äldre tar ofta fler mediciner samtidigt, och felmedecineringar kan vara mycket allvarliga. Det kan till exempel handla om att de får för starkt blodtryckssänkande läkemedel, som gör att de svimmar eller trillar – något som ofta leder till frakturer. Smärtstillande ges också i för höga doser till många patienter.

– Det kan bland annat göra de äldre yra och förvirrade, säger Ulf Bergman.

Många av läkemedlen som orsakar problem ges för vardagssjukdomar. Men Ulf Bergman säger att det är svårt att komma åt problemet.

”Kan inget göra”

– Vi kan inte göra mycket åt det här. Man har gjort försök med att apoteket ska hjälpa till, men det är för sent, det är vid förskrivingen man måste agera.

I dagsläget får Socialstyrelsens läkemedelsregister inte heller användas för kvalitetsarbete. Det hade annars kunnat förbättra situationen avsevärt, enligt Ulf Bergman.

– Vi hade hoppats på lagstiftning, att vi i sjukvården ska få ta del av läkemedelsuppgifterna i kvalitetsarbetet, säger han.Vi har sett flera skräckexempel på biverkningar, men ingen tar ett samlat grepp på det här.