Så gammal är du egentligen

10 ålderstjuvar - lägg till och dra ifrån för att räkna ut din kroppsålder

Du tror att du är 32 år. Eller 43.
Men i verkligheten åldras vissa kroppar fortare - och andra långsammare.
Vilken är din biologiska ålder?

Din kroppsålder behöver inte nödvändigtvis stämma överens med almanackan. Hur mycket din kropp har åldrats beror till stor del på gener.

ARTIKELN HANDLAR OM