Känner du igen en hjärnblödning?

Viktigt att få hjälp direkt

HÄLSA

Sluta röka och börja motionera!

Det är två viktiga råd för att undvika folksjukdomen.

En tredjedel av alla dödsfall i Sverige är kärlrelaterade.

Det rör sig om antingen hjärtinfarkt eller hjärnblödning.

Symptomen på en hjärnblödning i hjärnan varierar, vanligast är huvudvärk och ett sjunkande medvetande.

– Den som drabbats blir mer och mer sömnig. Om man inte får hjälp somnar man in och sen dör man. Är det en stor blödning så blir man medvetslös på en gång, säger Jörgen Boethius, hjärnkirurg vid Karolinska sjukhuset.

Åderförkalkning är den vanligaste orsaken till hjärnblödning. Ofta kan det vara en pulsåder som spruckit. Blodet som sipprar ut skapar ett farligt tryck i den känsliga hjärnan.

– Hjärnan styr allting, händer något med hjärnan så får det konsekvenser, påpekar Jörgen Boethius.

Sviterna efter en hjärnblödning är bestående hjärnskador som ger nedsatt talförmåga, att man blir blind eller förlamad i delar av kroppen. Även psyket kan förändras.