Minska risken för blodpropp – med träning och vin

Ny svensk studie överraskar

HÄLSA

Kvinnor som tränar och dricker ett glas vin om dagen löper mindre risk att få blodpropp än de som helt avstår från rusdrycker.

Det visar en ny svensk studie genomförd vid univeristetssjukhusen i Malmö och Lund.

Studien omfattar 40 000 kvinnor i åldrarna mellan 25 och 64 år. Forskarna har följt dessa kvinnor under elva år för att se hur vanligt förekommande blodproppar är, samt för att se hur olika livsstilar kan påverka risken att drabbas.

Halverad risk

Till riskgrupperna hör kvinnor som är överviktiga, inte motionerar, röker eller är gravida.

– Kvinnor som motionerar halverar sin risk, icke rökare har 30 procent lägre risk än storkonsumenter, säger Pelle Lindqvist, docent och överläkare, till Ekot.

Vanligare hos kvinnor

Det är vanligare med blodpropp hos unga kvinnor jämfört med hos unga män. Det beror på graviditet och p-piller.

Pelle Lindqvist säger att studien visar att kvinnor själva kan minska risken för blodpropp.

– Vi vill ge kvinnorna instrument för att själva kunna påverka sin risk.

Enligt Ekot drabbas 5000 kvinnor varje år av blodpropp och det blir livshotande för 1000 av dem.