Två läkare varnas för missad cancer

HÄLSA

Två läkare på en vårdcentral i Västergötland varnas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för att de inte tillräckligt undersökte en kvinna som sedan visade sig ha både lungcancer och lunginflammation.

Borås (TT)

Kvinnan, som var i 50-årsåldern, sökte hjälp för långvarig smärta i ena bröstet, axeln och armhålan. Vid ett andra besök på vårdcentralen hostade hon blod. Läkarna bedömde att hennes besvär berodde på förkylning och smärta i musklerna. Hon ordinerades bland annat hostmedicin. Däremot tog man inget initiativ till någon lungröntgen.

Två månader efter det första läkarbesöket gick kvinnan till en annan vårdcentral, där man snart upptäckte hur sjuk hon var. Kvinnan avled ett halvår senare.

De två varnade läkarna har inför ansvarsnämnden hävdat att de inte kunnat handla annorlunda än de gjorde. Nämnden anser dock att läkarnas misstag är varken ringa eller ursäktliga.