Plåster mot hudcancer på gång

En behandling ska räcka

HÄLSA

Forskare vid Örebro Universitet har tagit fram ett plåster mot hudcancer. Metoden är snabb, effektiv och billig.

– Vi tror på ett stort gensvar från resten av världen, och hoppas att plåstret finns på marknaden om några år, säger Leif Eriksson, professor i biofysikalisk och teoretisk kemi vid Örebro universitet.

Foto: Jesper Johanson
Leif Eriksson, professor i biofysikalisk och teoretisk kemi vid Örebro universitet.

Forskare vid Örebro universitet har tagit fram ett nytt läkemedel som ska behandla vissa typer av hudcancer både snabbt och kostnadseffektivt.  Metoden går ut på att läkemedlet aktiveras av ljus, vilket leder till att kemiska reaktioner tar död på cancercellerna, så kallad fotodynamisk terapi.

Ett smart plåster

Leif Eriksson, professor i biofysikalisk och teoretisk kemi vid Örebro universitet, anser att denna nya utveckling är mycket positiv.

– Det vanliga inom fotokemisk terapi för behandling av hudcancer, är att använda sig av en salva som smetas på huden. Den belyses med ett rött ljus som i sin tur aktiverar medicineringen. Den nya metoden innebär att läkemedlet läggs in i ett ”smart plåster” som appliceras på huden.  Engångsbehandlingen kan då i stort utföras av en sjuksköterska. Efter behandlingen är tumören borta och det sker få återfall, förklarar han.

Plåstret fäster på både hud och slemhinna och kan också inkludera bedövningsmedel för att minska smärtan vid belysningen, som svider till som ett getingstick. 

30 000 fall varje år

Forskargruppen har fått cirka fyra miljoner kronor av statliga Vetenskapsrådet och Vinnova för att utveckla och kommersialisera behandlingen. Bolaget Swedish Pharma har skapats för detta ändamål. Nu pågår fördjupade studier av läkemedlet och plåstret för att optimera produkten.

– Vi räknar med att vår produkt ska finnas ute på marknaden om tre till fem år, säger Leif Eriksson.

Intresse från omvärlden

– Den här metoden innebär att merparten av de runt 30 000 nya fall av hudcancer och dess förstadier, som upptäcks i Sverige varje år, kan behandlas både snabbt och effektivt. I Australien upptäcks 380 000 fall av hudcancer varje år, i USA nästan en miljon fall. Det kommer definitivt att finnas en stor efterfrågan på vår produkt.