Selen hejdar inte prostatacancer

Men det kan bromsa hiv

HÄLSA

Forskare har länge hoppats att selen ska förebygga cancer. En ny europeisk studie visar att så inte är fallet.

Foto: colourbox.com

Det finns inget samband mellan selennivån i blodet och risk för prostatacancer, visar den stora europeiska Epicstudien med totalt 600 000 deltagare, varav en delgrupp studerats just när det gäller cancer och selen.

Studien tonar ner förhoppningen om att selen kan förebygga sjukdomen, skriver Svenska Dagbladet.

Motstridiga besked

Eftersom det är känt att selen spelar roll i kroppens immunförsvar, till exempel bromsar mineralet tillväxten av aidsviruset hiv något, har forskare hoppas på att det också har en cancerförebyggande verkan. Laboratoriestudier har också tyckts ge visst stöd åt den tanken. Undersökningar på människor, inte minst med prostatacancer, har gett motstridiga besked. Några studier har funnit viss skyddseffekt medan andra inte gjort det.

Men den största studien hittills, European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition eller Epic, kan inte påvisa något samband mellan selen och prostatacancer, rapporterar medicinska tidskriften American Journal of Clinical Nutrition. Rapporten bygger på studier av 959 män med prostatacancer och en hundra personer större kontrollgrupp. Bland de undersökta är svenskar som har ett jämförelsevis lågt selenintag.

Bromsar hiv

En grupp amerikanska forskare har lyckats utröna vad som gör att selen minskar tillväxten av hiv-virus. En cellstudie visar att vissa selenrika proteiner i blodet angriper hiv-proteinet Tat som spelar en nyckelroll när viruset förökar sig.

När selenet ökades bromsades hiv-virusets förökning med 90 procent för att sedan fyrfaldigas när halten selenprotein minskades.

Stort i tredje världen

Anders Sönnerborg, professor och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge säger till Svenska Dagbladet att han tror att upptäckten kan få stor betydelse i tredje världen som en billig behandlingsmetod i kombination med andra behandlingar.

De amerikanska forskarnas rön publiceras i Journal of Biological Chemistry.

FAKTA

Här finns selen

(TT)

ARTIKELN HANDLAR OM