Lyckopiller urdåliga

Inte ens varannan blir hjälpt

HÄLSA

Kunskapen om antidepressiva preparat är dålig. Effekterna av vissa mediciner är blygsamma i förhållande till dess pris. Nu blir Prozac billigare.

Foto: colourbox.com

Flera storsäljande antidepressiva preparat förlorar sin subvention nästa år. Samhällets nota för läkemedlen lättar med cirka 40 miljoner kronor.

Men det stora problemet kvarstår: Kunskapen om medicinerna är urdålig.

Inte ens varannan patient blir bättre med sitt första antidepressiva preparat. Ofta måste medicinen bytas flera gånger innan symtomen ger vika.

– Det finns en försvinnande liten kunskap om de här läkemedlen, trots att det handlar om en så stor, och ökande, patientgrupp, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) – en myndighet som bland annat bestämmer vilka läkemedel som patienter ska få köpa till rabatterat pris.

För dyra

Det senaste beslutet mynnar ut i att fyra läkemedel mot depression blir av med sin statliga subvention från och med den 1 april nästa år. Storsäljarna Seroxat och Fontex, kanske mer känt under sitt utländska namn Prozac, tillhör dem. Dessutom gäller beslutet Remeron-S och Fevarin.

Fevarin lyfts bort från högkostnadsskyddet helt och hållet eftersom effekterna med preparatet är blygsamma i förhållande till kostnaden. De övriga tre kan mycket väl återfå sin subvention om de bara blir billigare. TLV anser att tre kronor är ett rimligt tak för hur mycket varje tablett kan få kosta, med tanke på konkurrensen från billigare, likvärdiga preparat som har kommit i takt med att originalläkemedlen har mist sina patent.

– Vi tittar just nu på hur vi ska hantera prissättningen, säger Johan Thor, affärsutvecklingsdirektör på Glaxosmithkline som marknadsför Seroxat. Han vill av konkurrensskäl inte precisera sig.

Oberoende forskning

Antidepressiva läkemedel verkar mot olika så kallade signalsubstanser i hjärnan, exempelvis serotonin och noradrenalin. Men medicinerna har olika effekt på olika personer och ingen vet riktigt varför. För patienternas skull är det hög tid att forskningsarbetet sätter fart, anser Tauberman och efterlyser oberoende studier.

– Det har gjorts otroligt mycket studier, men de görs av läkemedelsföretagen och är inte så lätta att använda alla gånger. Jag tycker att man ska följa upp effekterna ute i sjukvården och att ansvaret för att det sker ska ligga på samhället, säger hon.

Fakta om depression

Depressionssjukdomar, inklusive ångestrelaterade sjukdomar som fobier, paniksyndrom och tvångstankar, är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och förtidspension. Mellan fyra och tio procent av befolkningen beräknas uppfylla kriterierna för depression, men siffran är högst osäker.

Samhällskostnaden för depressionssjukdomar fördubblades mellan 1997 och 2007. I fjol kostade de cirka 40 miljarder kronor totalt.

Källa: TLV

700 000 svenskar tar antidepressiva

Konsumtionen av antidepressiva preparat har ökat mycket kraftigt, med 700 procent, sedan början av 1990-talet då de modernare så kallade SSRI-preparaten tågade in på marknaden. De står i dag för 70 procent av försäljningen. På toppen tronar Cipramil med kopior, följt av i tur och ordning Zoloft, Cipralex, Fontex och Seroxat. Nyare konkurrenter i andra klasser är på väg att godkännas.

I fjol tog cirka 700 000 svenskar antidepressiva läkemedel. Försäljningen räcker till att behandla drygt sju procent av befolkningen – mellan var 13:e och 14:e svensk – varje dag.

Källa: TLV och Apoteket

(TT)

ARTIKELN HANDLAR OM