Svenskar vill donera

Donationsviljan är hög

HÄLSA

Många vill donera organ och vänader i Sverige, visar en ny undersökning.

Svenskars vilja att efter döden donera vävnader och organ är hög i befolkningen, att döma av en undersökning från Donationsrådet. Nästan sex av tio har tagit ställning i frågan och av dessa vill nio av tio bli donatorer, enligt en undersökning bland 1 022 slumpvis utvalda personer över 16 år.

Nästan hälften av dem som hade fattat ett beslut hade gjort sin vilja känd genom att fylla i ett donationskort. Var fjärde hade anmält beslutet till Donationsregistret och var femte hade pratat med anhöriga.

(TT)