Så kan du hjälpa den som drabbas

...och här kan du själv få hjälp

HÄLSA

1 500 personer i Sverige tar sitt liv varje år. Självmord är den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 15–44 år.

Varje år dör över tre gånger så många i självmord som i trafiken.

Här får du råd hur du som nära vän eller släkting kan stötta efterlevande. Det finns också hjälp för dig att få som anhörig.

1 Hör av dig. Ring, fråga om du får hälsa på.

2 Undvik klichéer, som ”Nu slipper hon/han lida”. Ett enkelt ”Jag är ledsen” är bättre.

3 Var dig själv.

4 Håll kontakten även om du känner dig bortstött av den efterlevande i början.

5 Acceptera om den sörjande vill vara tyst.

6 Hjälp till med det praktiska som städning och matlagning.

7 Uppmana andra gemensamma vänner att också höra av sig.

8 Var en god lyssnare.

9 Ställ inte frågor om detaljer kring dödsfallet.

10 Stöd andra barn i familjen, även om de utåt inte visar sorg.

11 Tala inte länge om likgiltiga saker, som vädret, med den sörjande i början. Prata om vad som är väsentligt för den efterlevande.

12 Tillåt bearbetning av sorgen, även om du kan tycka att en del beteenden är oväntade – som att ha den avlidnas kläder framme.

13 Skriv ett brev om dina minnen av den döda personen.

14 Försök efter en tid att få med den anhöriga ut på aktiviteter.

15 Föreslå samtal med en präst eller terapeut om det verkar behövas.

Här finns det hjälp

•• Mår du själv så dåligt att du har självmordstankar? Eller känner du någon som mår dåligt eller tagit sitt liv?

Hit kan du vända dig för att få stöd:

Bris: 0200–230 230, måndag-fredag kl 15–21, lördag, söndag kl 15–18

Jourhavande präst: Ring 112, alla dagar klockan 21–06.

Jourhavande medmänniska: 08–702 16 80 varje dag: 21–06.

Jourhavande kompis: 020–222 444. Måndag-fredag: 18–22, finns även en chatt på www.jourhavandekompis.se

Nationella hjälplinjen: 020–22 00 60. Måndag–torsdag: 17–22. Fredag–söndag: 17–24.

Röda korsets telefonjour: 0771–900800  alla dagar 14–22

SPES, anhörigföreningen för suicid prevention och efterlevandes stöd: 08–34 58 73. Telefonjour dagligen 19–22.