Sms ska rädda hjärtsjuke Lars

Först i Sverige med att spela in EKG och skicka till sjukhuset

Foto: Björn Lindgren/Blipix
RÄDDAREN Om Lars Gustafsson blir yr kan den här apparaten snabbt ge hans läkare ett EKG-prov.
HÄLSA

Lars Gustafsson, 55, har fel på hjärtat.

Men ett sms kan rädda hans liv.

– Det är en livförsäkring, säger han.

Efter två hjärtinfarkter 2000 drabbades Lars Gustafsson från Helsingborg av återkommande svimningsattacker.

Läkarna misstänker att det beror på rubbningar i hjärtrytmen – något som kan leda till hjärtstopp.

– Jag går bara och väntar på att något ska hända. Jag har varit väldigt orolig. Man har ju bara ett hjärta, säger han.

Svimmar ofta

Men nu ska Lars få veta om han är drabbad av så kallad hjärtarytmi – rubbningar i hjärtrytmen. Han är först i Sverige med tekniken som spelar in hans EKG-kurva – som han sedan kan skicka direkt till sjukhuset via internet.

– Jag har svimmat av i tid och otid. Den här manicken ska utläsa vad det beror på. Nu känner jag mig mycket tryggare, säger han.

När Lars blir yr eller svimmar skickar han in en inspelning av EKG-kurvan. Läkaren kontaktas inom några minuter med sms eller mejl och kan göra en snabb analys.

Om det hänt något allvarligt kallas Lars in till sjukhuset.

– I stället för att gå runt i en vecka och vänta på provsvar så ringer de och säger åt mig att åka in direkt. Jag blir ju lite hispig när de ringer. Men om jag inte hade dosan hade det känts som om jag gick runt på en tickande bomb, säger Lars Gustafsson.

Sparar tid

För sjukhuset kan den nya tekniken spara in både tid och pengar, säger Thomas Fåhraeus, överläkare och specialist på hjärtrytmrubbningar vid Lunds universitetssjukhus.

– Med den stigande ålderspyramiden kommer allt fler patienter att ha pacemakers, implanterbara defibrillatorer och nu även ”loop recorders” som Lars har fått. Med den nya tekniken kan vi göra fem minuters kontroller i hemmet i stället för 45 minuter på sjukhuset.

FAKTA

TAR 10 000 LIV VARJE ÅR

■ ■ Plötsligt hjärtstopp skördar 10 000 liv i Sverige varje år.

■ ■ De bakomliggande orsakerna är inte helt kartlagda.

■ ■ Hjärtstoppet kan bero på sjukliga förändringar i hjärtmuskeln som vid hög belastning leder till rytmrubbning i hjärtat. Till slut stannar det.

■ ■ Hos äldre uppstår rytmrubbningarna i allmänhet av åderförfettning i kranskärlen som orsakar syrebrist i hjärtat.

■ ■ Patienter med dolda hjärtfel som lider av återkommande svimningar får ofta en felaktig diagnos, till exempel epilepsi.

■ ■ Fjärruppföljningssystemet Medtronic CareLink Network används av 8 000 patienter runt om i Europa med inopererade hjärtmonitorer, pacemakers och defibrillatorer.

Källa: Hjärt- och lungfonden, Medtronic.

ARTIKELN HANDLAR OM