Checklista: Flunsa eller förkylning

Är det sängen eller jobbet som gäller?

Foto: colourbox.com
Rinnande näsa - ett tecken på att det INTE är influensa.
HÄLSA

Tidigt på säsongen bör det vara en förkylning. Säker går det dock inte att vara då de första influensafallen droppat in ovanligt tidigt både i Stockholm, Skåne och Västra Götaland.

Influensa är en kraftfull virussjukdom som drabbar mellan 150 000 och 1,5 miljon svenskar varje år. Att antalet drabbade varierar beror på att viruset förändrar sig från år till år. Kroppen känner inte igen viruset när det dyker upp i ny skepnad. Vid små förändringar blir inte effekterna så stora, medan en kraftig förändring, ett så kallat skifte, orsakar riktigt stora influensaepidemier – pandemier med tusentals dödsoffer.

Influensan slår ofta till över en natt. Det är inte ovanligt att man blir sängliggande i en vecka. Den drabbade kan känna sig svag i veckor.

200 förkylningar

Förkylning är vår vanligaste infektionssjukdom. Varje år insjuknar 5–7 procent av befolkningen när de utsätts för något av de cirka 200 förkylningsvirus som ständigt cirkulerar. Små barn som inte har hunnit vara i kontakt med så många virus blir oftare

sjuka än vuxna. Smittan sprids via små vätskedroppar i luften eller föremål som varit i kontakt med en sjuk person.

Förkylning gör över snabbare än influensan, förkylningssymptomen brukar avlösa varandra under en veckas tid.