Därför blir du fyllehungrig

En fråga att forska i

HÄLSA

Timmen är sen och tanken är trött. Automatiskt styr du stegen mot närmaste snabbmatshak och vältrar dig lustfyllt i salt och flott. Hur kommer det sig att vi drabbas av en sådan enorm hunger efter en partykväll?

Foto: colourbox.com
I en ny avhandling undersöks varför vi gärna äter en hamburgare efter alkoholintag.

Utekvällens grande finale – en bamsing till hamburgare eller korv med mos. En ny doktorsavhandling försöker reda ut varför fyllehungern aldrig tycks svika oss sena nätter.

Jan Calissendorff, forskare och biträdande överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, har undersökt alkoholens påverkan på våra aptitreglerande hormoner.

– Vi har undersökt olika faktorer inom detta för att förstå de bakomliggande hormonella mekanismerna, förklarar han.

För att göra detta har han undersökt 51 friska försökspersoner som vid fem olika tillfällen har intagit antingen alkohol eller vatten. Blodprover har tagits regelbundet och analyserats efter intaget.

Sänkt leptinhalt

Undersökningens resultat visar att hormonet leptin sjunker efter intag av alkohol.

– Leptin har länge varit ett känt hormon men alkoholens effekt på det har varit okänd. I studien såg vi att leptinhalten sjunker efter alkoholintag och därmed får hjärnan budskapet att vi är hungriga, säger han.

Leptin är ett omdiskuterat hormon, vars alla funktioner vi egentligen inte vet så mycket om. Känt är att många överviktiga har höga halter leptin i blodet.

Fler studier kommer

Även det aptitstimulerande hormonet gherlin sjunker efter intag av alkohol, tvärt emot än vad man kanske skulle kunna tro. Dess samband med alkoholen är ännu oklart och fler studier inom ämnet är nödvändigt.

– Vi har inte alla svar ännu. Den här studien är ett steg på vägen, säger Jan Calissendorff.