Nytt blodprov visar om du riskerar hjärtinfarkt

Kan hjälpa till att rädda liv

HÄLSA

MALMÖ. Har många i din släkt drabbats av hjärtinfarkt?

Nu kan ett vanligt blodprov visa om även du riskerar att få det.

Det är sedan tidigare känt att de som har hjärtinfarkt i familjen löper ökad risk att själv drabbas.

Det gäller framför allt tidig hjärtinfarkt som drabbar män före 50 år och kvinnor före 60.

Ett forskarlag vid Lunds universitet har studerat de gener som tidigare misstänktes ha orsakat ärftligheten och även funnit tre nya.

Deras studie publiceras i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Nature Genetics.

Fördubblad risk

– Om du har en mamma, pappa eller syskon som drabbats av tidig hjärtinfarkt löper du fördubblad risk att själv få det, säger Olle Melander, docent vid Lunds universitet.

Redan i dag kan forskarna med ett blodprov se vilka som riskerar att få ärftlig hjärtinfarkt.

Men att möjligheten testa alla som befaras ligga i riskzonen ligger några år framåt i tiden. Analyserna är ännu för kostsamma.

– Och vi måste hitta ännu fler gener och förstå hur generna samverkar med faktorer i miljön innan testet blir tillräckligt exakt för att kunna användas i sjukvården, säger Olle Melander.

Största nyttan med att ha identifierat generna är enligt Olle Melander att man kan utveckla läkemedel som före-bygger tidig hjärtinfarkt.

FAKTA

Ligger du i riskzonen?

Livsstilsfaktorerna har störst påverkan. Störst risk löper du som röker, inte motionerar, äter onyttig och fet mat och ofta är stressad och orolig.

Arvet spelar också in. Har släktingar dött i hjärtinfarkt före 60 års ålder är risken större att även du ska drabbas.

Högt blodtryck – över 130/90 mm Hg – leder på sikt till ökad åderförfettning och förhårdnade kärlväggar vilket ökar risken för infarkt.

Att äta mycket mättat fett, till exempel smör, grädde och animaliskt fett, påverkar halten av det skadliga kolesterolet LDL.

Du som har diabetes måste vara särskilt försiktig för att inte få för högt blodtryck. Det i kombinationen med blodfettsrubbning och bukfetma kallas metabola syndromet och utgör en särskilt hög risk för infarkt.

Tysta infarkter, som inte har upptäckts förrän efteråt, kan ha betydelse för risken att drabbas igen.

Kvinnor bör vara extra vaksamma eftersom deras symptom ofta misstolkas.

Källa: Hjärt-Lungfonden, Helsingborgs Dagblad